Serdecznie witamy na stronie Szkoły Podstawowej Nr 381 im. K. K. Baczyńskiego!!!


Rekrutacja do Szkoły Podstawowej NR 381
Harmonogram rekrutacji do klasy I

Zasady przyjęć do klas I

SPOTKANIE DLA RODZICÓW PRZYSZŁOROCZNYCH ZERÓWEK ODBĘDZIE SIĘ 27 MARCA O GODZINIE 17.00 W SALI NR 3

Robimy nabór do klas sportowych pierwszej i piątej szkoły podstawowej, w związku z tym w dniu 31 marca (piątek) odbędzie się próba sprawności fizycznej dla kandydatów do tych klas.

Zapraszamy od godz. 12.00 do 14.00. Każdy uczeń powinien posiadać bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.(Żeby dziecko wzięło udział w próbie sprawności fizycznej konieczna jest obecność przynajmniej jednego rodzica lub prawnego opiekuna).

Spośród uczniów klas przyszłorocznych czwartych i siódmych, którzy złożyli już soje deklaracje przeniesienia z innej szkoły podstawowej do Szkoły Podstawowej Nr 381, będziemy tworzyli klasy sportowe po jednej na każdym poziomie.

Zainteresowanych uczniów i ich rodziców zapraszamy również na próbę sprawności fizycznej, jeśli takiej nie mieli w szkole podstawowej, a chcą dostać się do klasy o takiej specyfice.

Natomiast ci uczniowie, którzy byli już w klasach sportowych w podstawówce, donoszą kopię zaświadczenia o odbytej próbie sprawnościowej i aktualne orzeczenie lekarza o bardzo dobrym stanie zdrowia. Wymagane dokumenty proszę składać do sekretariatu gimnazjum Nr 131. Spotkanie informacyjne Dyrektora szkoły z rodzicami przyszłorocznych klas Szkoły Podstawowej Nr 381 przewidziane jest na dzień 5 czerwca 2017 r.

Serdecznie zapraszamy