Serdecznie witamy na stronie Szkoły Podstawowej Nr 381 im. K. K. Baczyńskiego!!!


W wyniku reformy szkolnictwa z dniem 1 września 1999 roku powstała nowa placówka oświatowa - Gimnazjum nr 1 w Warszawie-Ursusie. Dyrektorem Gimnazjum została p. Elżbieta Karwicka-Gorzkowska. W roku szkolnym 1999/2000 szkoła liczyła 150 uczniów, większość nauczycieli łączyła pracę w Gimnazjum i Szkole Podstawowej nr 6. Pierwszy rok istnienia był bardzo pracowity. W toku wielogodzinnych dyskusji próbowaliśmy wsyscy określić przyszły kształt nowej placówki, wytyczyć główne cele działania i sposoby ich osiągnięcia. Postanowiliśmy zgodnie, że głównym celem Gimnazjum będzie stworzenie warunków umożliwiających wszechstronny i harmonijmny rozwój ucznia oraz przygotowanie go do świadomego wyboru drogi życiowej i życia w społeczeństwie. W następnych latach dzięki współpracy nauczycieli, rodziców i uczniów udało się nam te cele systematycznie realizować. Grono wykształconych i przyjaznych uczniom nauczycieli zapewnia wysoki poziom dydaktyczny i pozytywną motywację do pracy uczniów. Dobra organizacja i dbałośc o wyposażenie szkoły przez dyrekcję i administrację pozwalają na spokojną i twórczą pracę. Od początku istnienia szkoła dysponowała pracownią komputerową, a od września 2000 roku pracownia ma nowe, duże pomieszczenie, nowe komputery i dostęp do internetu. W szkole czynna jest czytelnia multimedialna - bardzo potrzebna i ciesząca się dużym zainteresowaniem uczniów. Systematycznie jest wymieniane wyposażenie sal lekcyjnych. Estetyczny wygląd wnętrza szkoły dopełniają kwiaty i dekoracje ścian na korytarzach. W 2001 roku powstał "Klub Ośmiu" z inicjatywy laureatki konkursu "Ośmiu Wspaniałych Warszawy". Motto Klubu brzmi: "Większą radością jest dawanie niż branie", a zakres działalności jest bardzo szeroki: od pomocy w nauce uczniom potrzebującym do pracy z osobami niepełnosprawnymi. Młodzież z własnej inicjatywy i samodzielnie redaguje czasopismo "Newsy Baczyńskiego". Od 1 września 2004 roku z inicjatywy dyrektora powstały klasy sportowe o profilu akrobatyka sportowa i piłka nożna. Nasi uczniowie odnieśli wiele sukcesów sportowych: w akrobatyce sportowej: II miejsce w Mistrzostwach Świata i III miejsce w Mistrzostwach Europy. ABC Nastolatka pomaga rozwijać młodzieży trudne problemy życiowe. Wszystkie działania służą wszechstronnemu rozwojowi uczniów i mają na celu umożliwienie zdobycia przez nich przymiotów idealnego absolwenta naszego Gimnazjum, samodzielnego w działaniu, o prawym charakterze, odpowiedzialnego i tolerancyjnego. Od dnia 24 maja 2003 Gimnazjum nosi imię Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Co roku 24 maja obchodzimy uroczyście Święto Szkoły, w rocznicę nadania szkole imienia.